404_better


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “404_better” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (10)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"404_better"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"404_better"}