8xL_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇪🇬Egypt
Vänner (5) (API)
Favoritservrar (1)
Är “8xL_” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (11)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"8xL_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"8xL_"}