Balrof


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇪🇸Spain
  • Konton
Vänner (2) (API)
Favoritservrar (3)
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Balrof"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Balrof"}