Bluuish


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (1)
Är “Bluuish” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (1)
Mantlar (1)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Bluuish"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Bluuish"}