DaviidCr


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇨🇷Costa Rica
  • Konton
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (2)
Är “DaviidCr” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (7)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DaviidCr"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DaviidCr"}