ITzNova7


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “ITzNova7” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (3)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ITzNova7"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ITzNova7"}