ItZ_Angel_Xx


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇪🇨Ecuador
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (1)
Skins (15)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ItZ_Angel_Xx"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ItZ_Angel_Xx"}