Le_cz


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “Le_cz” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (13)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Le_cz"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Le_cz"}