Malokayy


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇺🇸United States
  • Konton
  • 🇩 🇪 🇵 🇷 🇪 🇸 🇸 🇮 🇻 🇪#6554
Skins (6)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Malokayy"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Malokayy"}