NM_a11en_sheep


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “NM_a11en_sheep” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (13)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NM_a11en_sheep"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NM_a11en_sheep"}