Nannoz


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
Vänner (3) (API)
Favoritservrar (2)
Är “Nannoz” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (4)
OptiFine Mantel
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Nannoz"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Nannoz"}