NoKB_420


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “NoKB_420” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NoKB_420"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NoKB_420"}