Reakk


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇨🇱Chile
Vänner (2) (API)
Favoritservrar (2)
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Reakk"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Reakk"}