Rudolf791


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇻🇪Venezuela
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (3)
Är “Rudolf791” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (2)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Rudolf791"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Rudolf791"}