S8R_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “S8R_” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"S8R_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"S8R_"}