Saaltt


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇪🇬Egypt
  • Konton
Vänner (3) (API)
Favoritservrar (1)
Är “Saaltt” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (17)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Saaltt"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Saaltt"}