SkeitBardist


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇮🇱Israel
  • Konton
Favoritservrar (2)
Är “SkeitBardist” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (2)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"SkeitBardist"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"SkeitBardist"}