Smily79


Minecraft-profil
Namnhistorik
Vänner (2) (API)
Favoritservrar (3)
Är “Smily79” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (7)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Smily79"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Smily79"}