ZDGAM3R


Minecraft-profil
Namnhistorik
Favoritservrar (2)
Är “ZDGAM3R” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (16)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ZDGAM3R"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ZDGAM3R"}