_Deimos__


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇯🇵Japan
Favoritservrar (1)
Är “_Deimos__” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (8)
Mantlar (1)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Deimos__"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Deimos__"}