_ELDEMAR


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇧🇷Brazil
  • Konton
Är “_ELDEMAR” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
OptiFine Mantel
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_ELDEMAR"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_ELDEMAR"}