_Tsunade_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (3)
Skins (2)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Tsunade_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Tsunade_"}