_Zgon_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “_Zgon_” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (10)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Zgon_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Zgon_"}