__1Wachulo1__


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “__1Wachulo1__” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (2)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"__1Wachulo1__"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"__1Wachulo1__"}