_crinq


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “_crinq” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_crinq"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_crinq"}