_kopytkO


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇵🇱Poland
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_kopytkO"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_kopytkO"}