_xPrOx


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (2)
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_xPrOx"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_xPrOx"}