airjuans


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇪🇸Spain
Vänner (1) (API)
Favoritservrar (2)
Är “airjuans” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (1)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"airjuans"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"airjuans"}