aisyy_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
Vänner (2) (API)
Är “aisyy_” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (9)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"aisyy_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"aisyy_"}