devky


Minecraft-profil
Namnhistorik
Information
  • Plats
    🇺🇸United States
Vänner (2) (API)
Favoritservrar (1)
Är “devky” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (4)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"devky"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"devky"}