grustnyi


Minecraft-profil
Namnhistorik
Vänner (3) (API)
Favoritservrar (1)
Är “grustnyi” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (1)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"grustnyi"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"grustnyi"}