iTrshlx


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “iTrshlx” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (24)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iTrshlx"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iTrshlx"}