still_alivee


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “still_alivee” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
OptiFine Mantel
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"still_alivee"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"still_alivee"}