xX_ySadBoyXx_


Minecraft-profil
Namnhistorik
Är “xX_ySadBoyXx_” din Minecraft profil? Gör anspråk på den för att anpassa din NameMC-profil!
Skins (30+)
Huvudkommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"xX_ySadBoyXx_"}
Huvudkommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"xX_ySadBoyXx_"}